Konrad Piechocki nowym prezesem GKS!

#gksnigdyniezginie
#gksnigdyniezginie

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Nadzorczej GKS „Bełchatów” S.A. podjęto decyzje o zmianach w składzie Zarządu Spółki.

Wobec złożenia z przyczyn osobistych przez pana Marcina Szymczyka rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, z rekomendacji przedstawicieli właściciela Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powołano dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Konrada Piechockiego.

Po rozmowie z dotychczasowym Prezesem panem Marcinem Szymczykiem Rada Nadzorcza, wysoko oceniając jego dotychczasową pracę, podjęła decyzję o powołaniu go na stanowisko Wiceprezesa Zarządu GKS „Bełchatów” S.A.

W najbliższym czasie dojdzie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podczas którego uzupełniony zostanie skład Rady Nadzorczej GKS „Bełchatów” S.A.

Konrad Piechocki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnił od września 2013 roku, natomiast Marcin Szymczyk piastował funkcję Prezesa Zarządu od czerwca 2011 roku.