Oświadczenie Grzegorza Fonfary w sprawie afery korupcyjnej

#gksnigdyniezginie
#gksnigdyniezginie

Obrońca GKS-u Bełchatów w poniedziałek rozwiązał swój kontrakt z klubem. W związku z tym, piłkarz wydał oświadczenie, które zostało przesłane do naszej redakcji.

Treść oświdczenia:

„Niniejszym oświadczam, iż zgodziłem się przyjąć propozycję Klubu i rozwiązać kontrakt przed terminem jego wygaśnięcia. Z dniem dzisiejszym żegnam się z Klubem, do którego mam wielki sentyment, gdyż spędziłem w nim ponad 7 lat. Rozwiązanie mojego kontraktu zbiegło się w czasie z doniesieniami medialnymi dotyczącymi „afery korupcyjnej” związanej z Klubem. Mając powyższe na uwadze oświadczam, że nigdy nie wręczyłem ani nie obiecywałem żadnemu piłkarzowi, sędziemu, trenerowi, działaczowi oraz jakiejkolwiek innej osobie pieniędzy lub innej korzyści materialnej w celu wpłynięcia na wynik meczu piłkarskiego. Proszę więc o nie wyciąganie zbyt pochopnych wniosków przed ostatecznym rozstrzygnięciem w niniejszej sprawie przez odpowiednie organy lub sądy. Na chwilę obecną wobec toczonego się śledztwa nie mogę powiedzieć nic więcej na ten temat.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Fonfara”

Wyraź swoją opinię na Facebook’u! Wejdź i sprawdź! »