GKS bez licencji! Komunikat klubu po decyzji PZPN

#gksnigdyniezginie
#gksnigdyniezginie

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN nie przyznała GKS-owi Bełchatów licencji na grę w II Lidze w sezonie 2018/19. Delegatura związku zarzuca klubowi brak zadaszenia dla noszowych oraz punktów depozytowych. Ponadto „Brunatni” zalegają z płatnościami wobec piłkarza, który reprezentował barwy klubu w sezonie 2013/14 oraz jesienią 2014 roku.

Treść komunikatu:

„Decyzją Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN GKS „Bełchatów” S.A. nie otrzymał licencji upoważniającej do uczestnictwa w rozgrywkach 2 ligi w sezonie 2018/19 w związku z niespełnieniem kryterium I.23 oraz I.26 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego.

Pierwsze dwa kryteria dotyczą kwestii infrastrukturalnych (zadaszenie dla noszowych i punkty depozytowe), o czym poinformowany zostanie administrator obiektu, czyli Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie.

Kryterium F.04 dotyczy wymagalnych zobowiązań wobec zawodnika, który odszedł z GKS „Bełchatów” S.A. przed rundą wiosenną 2015, a barwy „Brunatnych” reprezentował w pierwszoligowym sezonie 2013/14 oraz w Ekstraklasie jesienią 2014 roku.

Po odejściu z górniczego klubu zawodnik złożył do FIFA wniosek o rozwiązanie kontraktu z winy klubu wraz z żądaniem zwrotu wskazanych przez niego należności. Po ponad dwóch latach wymiany dokumentów organizacja piłkarska przychyliła się do części roszczeń zawodnika i zasądziła ich spłatę w wysokości, która przekraczała możliwości Spółki w zakresie jednorazowej spłaty. Klub zwrócił się do zawodnika za pośrednictwem kancelarii adwokackiej z prośbą o rozłożenie spłaty wierzytelności w ratach. W ostatnich dniach podejmowane były kolejne próby zawarcia ugody, ale pełnomocnik zawodnika konsekwentnie nie wyrażał zgody na powyższe.

Jednocześnie klub, po wyroku FIFA z września 2017 roku, już w październiku rozpoczął w miarę swoich możliwości sukcesywną spłatę zobowiązań finansowych względem piłkarza wykazując tym samym wolę, by tę wierzytelność uregulować.

Zarząd GKS „Bełchatów” S.A. podjął już kolejne kroki w celu zawarcia ugody z zawodnikiem, by móc odwołać się od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. Czas na złożenie odwołania to pięć dni od dzisiejszej decyzji” – informuje w swoim komunikacie klub.

Mamy nadzieję, że GKS Bełchatów wyjaśni wszelkie nieścisłości z Podręcznikiem Licencyjnym i w  przyszłym sezonie „biało-zielono-czarni” nadal będą występować na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce.