Odwołanie GKS-u rozpatrzone pozytywnie! Klub otrzymał licencję na nowy sezon

#gksnigdyniezginie
#gksnigdyniezginie

Jak informuje portal 90minut.pl dzisiaj na posiedzeniu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrywano odwołania Stali Stalowa Wola oraz GKS-u Bełchatów od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. Oba kluby ostatecznie otrzymały licencje, ale „Brunatni” rozpoczną sezon z dwoma ujemnymi punktami.

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła o podjęciu poniższych decyzji w stosunku do GKS-u Bełchatów:

a) Zmienić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych w ten sposób, że przyznaje Klubowi Licencję na rozgrywki II ligi w sezonie 2018/19 z nadzorem infrastrukturalnym i finansowym

b) Nałożyć na klub sankcję regulaminową w postaci pozbawienia Klubu dwóch punktów w sezonie rozgrywkowym 2018/19

c) Nałożyć na Klub sankcję regulaminową w postaci pozbawienia Klubu ośmiu punktów w sezonie rozgrywkowym 2018/2019 w zawieszeniu do 31 sierpnia 2018 roku

d) Zobowiązać Klub do zapłacenia w całości zobowiązania wynikającego z prawomocnego wyroku FIFA, a objętego przez Klub ugodą w terminie do 31 sierpnia 2018 pod rygorem odwieszenia sankcji regulaminowej nałożonej w punkcie powyżej

Powyższe decyzje są ostateczne.