Co z Fundacją Akademii GKS Bełchatów? PGE wydała oświadczenie!

#gksnigdyniezginie
#gksnigdyniezginie

Polska Grupa Energetyczna wydała oświadczenie dotyczące wsparcia finansowego dla Fundacji Akademii GKS Bełchatów. Koncern twierdzi, że zwłoka związana z przekazaniem środków finansowych na rzecz Fundacji, spowodowana była brakiem odpowiedniej dokumentacji, którą koncern otrzymał dopiero w tym miesiącu. „PGE wspiera sport dzieci i młodzieży w Bełchatowie” – informuje biuro prasowe energetycznego giganta.

PGE Polska Grupa Energetyczna podejmuje decyzje biznesowe w oparciu o rzetelną dokumentację wymaganą przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i zgodne z wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi obowiązującymi w spółce. W związku z powyższym Rada Nadzorcza PGE, podejmując w sierpniu 2020 r. decyzję w sprawie nawiązania współpracy z Fundacją Akademia GKS Bełchatów, poleciła Zarządowi PGE pozyskanie kompletnej dokumentacji zawierającej szczegółowe informacje na temat projektu, m.in. kosztorys, wizję funkcjonowania Akademii, sposób płatności i raportowania oraz nadzoru nad wydatkami. Uporządkowania wymagały także sprawy kadrowe w Fundacji.

W okresie od września do listopada 2020 r., Fundacja opracowywała dokumentację, której poprawność na bieżąco konsultowała z PGE, uwzględniając zgłaszane uwagi. Ostateczną dokumentację spółka otrzymała w listopadzie 2020 r., dzięki czemu obecnie możliwe jest podjęcie decyzji odnośnie współpracy obu stron. W związku z powyższym, Zarząd PGE skierował ponownie do Rady Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Fundacją.”

Rodzi się więc pytanie, kiedy zapadną ostateczne decyzje, i co ważniejsze, czy obiecane 2 miliony złotych, które zapowiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, wpłyną na konto fundacji jeszcze w tym roku?