Oświadczenie GKS Bełchatów po publikacji „Dziennika Łódzkiego”

#gksnigdyniezginie
#gksnigdyniezginie

GKS Bełchatów wystosował oświadczenie po publikacji na łamach „Dziennika Łódzkiego” artykułu o poważnych kłopotach finansowych biało-zielono-czarnych. Poniżej zamieszczamy treść oświadczenia Klubu.

Oświadczenie GKS-u Bełchatów:

W związku z nieprawdziwymi informacjami opublikowanymi 14 lutego 2022 r. przez Pana Dariusza Kuczmerę na łamach „Dziennika Łódzkiego” w artykule pt: „GKS Bełchatów nad przepaścią. Bez 5 mln zł nie ma szans na uzyskanie licencji PZPN”, w szczególności na temat sytuacji finansowej GKS Bełchatów oraz powodów rezygnacji Pana Alana Paczuszki z funkcji Prezesa Zarządu GKS „Bełchatów” S.A., spółka przedstawia oświadczenie, w którym odnosi się do tez zawartych w ww. publikacji.

Powodem rezygnacji Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki była utrata zaufania do członków Zarządu EKS „Skra” Bełchatów: Niny Rechenek, Tomasza Koprowskiego, Leona Wojnowskiego oraz wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

Podczas działalności Pana Alana Paczuszki w GKS Bełchatów, klub otrzymał blisko 3 mln zł wsparcia od swojego Patrona, a kolejne transze z tej pomocy mają regularnie jak dotychczas wpływać do Klubu w najbliższych dwóch miesiącach. Ponadto kolejne 3 mln zł zostały zapisane w budżecie Patrona na bieżący 2022 rok. Całkowita suma wsparcia dla GKS Bełchatów, która została pozyskana dla GKS Bełchatów podczas piastowania przez Pana Alana Paczuszkę funkcji w Radzie Nadzorczej jak i Zarządzie Spółki tylko od Patrona Klubu, wyniesie zatem łącznie około 6 mln zł.

Ponadto GKS „Bełchatów” S.A. w ciągu ostatnich miesięcy, a więc okresie działalności Pana Alana Paczuszki, może poszczycić się takimi osiągnięciami jak: przyciągnięcie ok. 22 firm do grona sponsorów klubu na łączną wartość ok. 145 tys. zł netto, umorzenia wierzytelności na poziomie ok. 350 tys. zł, zawarcie umów barterowych na poziomie 140 tys. zł netto, sprzedaż zawodników na poziomie 65 tys. zł netto oraz bieżącą spłatę porozumień z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Powyższe działania spowodowały redukcję zadłużenia o co najmniej 1,2 mln zł.