Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyłoniło nową Radę Nadzorczą

#gksnigdyniezginie
#gksnigdyniezginie

We wtorek 15 lutego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” S.A., tj. EKS „Skra” Bełchatów oraz Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z. o.o. Miało to związek z wcześniejszą rezygnacją Rady Nadzorczej klubu.

W styczniu Prezes Zarządu, Alan Paczuszka, a także członkowie Rady Nadzorczej: Marzena Gronowska, Ewelina Szczesek i Tomasz Borejko złożyli rezygnacje z zajmowanych stanowisk. Na walnym zgromadzeniu wybrano ich następców. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Rafał Motyl, a w jej skład wszedł także Szymon Serwa, którzy w nowym gremium reprezentują Fundację Akademia GKS Bełchatów. Ponadto w radzie zasiądzie także przedstawiciel większościowego akcjonariusza klubu, EKS „Skra” Bełchatów, Artur Surgut.

Pierwszym zadaniem Rady Nadzorczej będzie pilna analiza sytuacji finansowo-organizacyjnej Spółki w kontekście przeprowadzenia procesu licencyjnego oraz weryfikacji możliwości i kierunków dalszego funkcjonowania Spółki, również w kontekście strategicznego rozwoju Fundacji Akademia GKS Bełchatów.