Kampania: „GKS Bełchatów łączy”

#gksnigdyniezginie
#gksnigdyniezginie

Kampania społeczna „GKS Bełchatów łączy” ma na celu zbudowanie atmosfery poczucia integracji z klubem, odnalezienie przez społeczność lokalną, przedsiębiorców, instytucje kultury i nauki, organizacje społeczne wspólnej z GKS Bełchatów przestrzeni do realizacji istotnych dla naszego regionu projektów.