Kto wspomoże GKS? Wicepremier Sasin postawił warunek… gminie Kleszczów

#gksnigdyniezginie
#gksnigdyniezginie

Jak poinformował dziś na swojej stronie portal „Dzień Dobry Bełchatów”, powołując się na oficjalne pismo, jeśli Gmina Kleszczów zdecyduje się wspomóc finansowo klub ze Sportowej, to spółka PGE GiEK S.A. wróci do rozmów w sprawie poprawy sytuacji ekonomicznej GKS-u. Taki warunek w oficjalnym piśmie do Rady Powiatu postawił wicepremier i Minister Aktywów Państwowych – Jacek Sasin. To odpowiedź na stanowisko i pismo radnych powiatowych w sprawie górniczego klubu.

Sprawa przyszłości bełchatowskiego GKS-u zatacza coraz szersze kręgi. Okazuje się, że o sytuacji w górniczym klubie wypowiadają się nawet osoby piastujące najwyższe rządowe stanowiska. W oficjalnym piśmie do Rady Powiatu w Bełchatowie zabrał głos Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych – Jacek Sasin. Korespondencja trafiła na ręce przewodniczącego rady – Sławomira Malinowskiego. Była to odpowiedź na stanowisko radnych „dot. sytuacji klubu sportowego GKS Bełchatów S.A.”, w której stwierdzono, że pomimo trwającej od 2007 roku współpracy sponsoringowej pomiędzy PGE i bełchatowskim klubem, znalazł się on w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Minister zauważył też, że w umowach sponsoringowych widnieje zapis umożliwiający ich rozwiązanie w przypadku problemów finansowych klubu.

W piśmie można przeczytać, że w wyjaśnieniach „przedłożonych resortowi aktywów państwowych podkreślono również, iż zostały podjęte działania mające na celu rozwiązanie zaistniałej sytuacji”. Minister Sasin w piśmie do Rady Powiatu odsłania kulisy spotkania z władzami gminy Kleszczów, które było „poświęcone kwestii ewentualnej partycypacji Gminy Kleszczów w kosztach funkcjonowania GKS Bełchatów”. Była mowa m.in. o zawarciu stosownej umowy sponsoringowej z najbogatszą gminą w Polsce. W spotkaniu wzięli udział m.in. wiceprezes PGE GiEK S.A. – Andrzej Kopertowski, wójt gminy Kleszczów – Sławomir Chojnowski, a także przedstawiciele związków zawodowych z kopalni: Waldemar Lutkowski oraz Adam Olejnik.

Wójt Gminy Kleszczów, powołując się na dyscyplinę wydatkowania gminnych środków budżetowych oraz brak możliwości formalnoprawnych, nie wyraził woli odnośnie jakiegokolwiek dofinansowania klubu – możemy przeczytać w piśmie od Ministra Aktywów Państwowych.

Wicepremier Sasin zaznaczył jednak, że wciąż jest możliwe finansowanie klubu przez koncern PGE GiEK S.A. Postawił jednak konkretny warunek.

W sytuacji, w której Gmina Kleszczów znajdzie możliwość wsparcia Klubu, spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA zadeklarowała gotowość do kontynuacji rozmów, celem osiągnięcia rozwiązania polepszającego sytuację ekonomiczną GKS Bełchatów, akceptowalnego przez wszystkich interesariuszy i społeczność lokalną – napisał minister Jacek Sasin.

Czy w tej sytuacji uda się znaleźć kompromis, który tchnie nadzieję na lepszą przyszłość „Dumy Górniczego Miasta”?