Wybierasz się na mecz ze Stalą? Przeczytaj koniecznie

#gksnigdyniezginie
#gksnigdyniezginie

GKS Bełchatów podał szczegóły dotyczące zasad obowiązujących kibiców na niedzielnym meczu ze Stalą Mielec. Jeśli wybierasz się na Sportową 3 dopingować piłkarzy GKS, koniecznie przeczytaj poniższe informacje.

Wejście na stadion

Do punktów kontroli dostępu (kołowrotów) kibice podchodzą w odstępach wyznaczonych na chodnikach. Okazujemy Kartę Kibica nabitym biletem lub karnetem lub wydrukiem oraz dowód potwierdzający tożsamość.

Zakrywanie nosa i ust

Kibice są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa (maseczki, przyłbice, szaliki itp.) począwszy od oczekiwania w kolejce do kontroli dostępu, poprzez dotarcie na wyznaczone miejsce na sektorze i poruszanie się po stadionie w trakcie i po zakończeniu spotkania. Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa:

– w takcie sprawdzenia tożsamości w punkcie kontroli dostępu do stadionu,
– po zajęciu na trybunie miejsca

Kibic zobowiązany jest do odkrycia ust i nosa na polecenie służb porządkowych lub stewarda.

Dodatkowo, każda osoba, która pojawi się na GIEKSA Arenie jest zobowiązana do dezynfekcji rąk w punkcie kontroli.

Napoje

Podczas meczu nie będzie dostępny catering. Można wnieść własne napoje do 1 litra pojemności w plastikowym lub papierowym opakowaniu.

Bagaże podręczne i depozyt

Zabronione jest wnoszenie bagaży podręcznych takich jak plecaki, torby, nerki, reklamówki. Depozyt nie jest udostępniony przez organizatora.

Liczba i rozmieszczenie kibiców na trybunach

Mecze mogą być rozgrywane z publicznością, która może zająć nie więcej niż 25% pojemności stadionu. Miejsca na trybunach przygotowane są w taki sposób, by zachować odpowiedni dystans między kibicami. Zajmujemy co czwarte miejsce w sektorze w rzędach naprzemiennie (grafika). Nie dotyczy to kibica z dzieckiem do 13. roku życia, rodzin, widza z osobą niepełnosprawną. Wtedy w danym rzędzie osoby te siedzą obok siebie a pozostali kibice w odpowiednich odstępach.

Brak ceremonii

Podczas meczów objętych wytycznymi sanitarnymi nie ma klasycznej ceremonii wyjścia, bramy, koła środkowego, maskotek czy zespołu tanecznego.

Gromadzenie się

Zabronione jest zarówno gromadzenie, jak i grupowanie się osób na parkingach stadionowych, w obszarach wejść na stadion, w ciągach komunikacyjnych, promenadach, strefach toalet, sektorach, schodach itd. Widzowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poleceń wydawanych przez służby porządkowe i stewardów, a także do respektowania komunikatów przekazywanych przez spikera oraz przestrzegania zasad publikowanych na tablicach informacyjnych.

Dotyczy to między innymi kontroli:

– liczby osób jednorazowo przebywających w toaletach,
– kontroli zakrywania ust i nosa,
– zachowania odległości między widzami.

Wyjście po zakończeniu meczu

Po meczu pierwsi stadion opuszczają kibice z trybun zachodniej (C), północnej (D) oraz przedstawiciele mediów (A) od pierwszych sektorów najbliższych do wyjścia. W drugiej kolejności z GIEKSA Areny prosimy o wyjście kibiców z trybuny południowej (B).

Nowe informacje o biletach/ Kartach Kibica

Bilet można też nabyć bez Karty Kibica przez bilet.gksbelchatow.com podając dane osobowe a następnie wydrukować potwierdzenie.

Bilety można kupować do niedzieli do godz. 10 lub wyczerpania puli 300 sztuk.

W przypadku zakupu przez internet nowej Karty Kibica, będzie ją można odebrać w dniu meczu od godz. 14 w kasie „A” od ul. 1 Maja po okazaniu dowodu tożsamości.

________

Poniżej przypominamy podane w czwartek informacje dotyczące wejścia na karnety, karty VIP i SuperVIP oraz bilety jednorazowe.

Mecz GKS Bełchatów – Stal Mielce odbędzie się w niedzielę 21 czerwca o godz. 15:00 jako impreza niemasowa z udziałem publiczności mniejszej niż 999 osób.

Dla kibiców udostępnione będą trybuny południowa(B), zachodnia (C – tylko zakupione karnety) i północna (D – tylko zakupione karnety), aby móc spełnić jeden z najważniejszych warunków zgody, czyli rozmieszczenie kibiców co czwarte miejsce w sektorze w rzędach naprzemiennie.

Trybuny wschodnia (strefa 1) i honorowa (strefa 0/1) nadal pozostaną trybunami „technicznymi” bez wejścia kibiców (obsługa meczu, goście z izolacji, dziennikarze i fotoreporterzy).

Karnety

Posiadacze karnetów na cały sezon i rundę wiosenną mają oczywiście zapewnione wejście na podstawie swoich Kart Kibica, na które nabity jest karnet.

Posiadacze karnetów z trybuny wschodniej (A) są przeniesieni na trybunę południową (B) i będą mogli wejść kołowrotami B1 i B2.

Posiadacze karnetów z trybuny zachodniej (C) wejdą na swoją trybunę kołowrotem C.

Posiadacze karnetów z trybuny północnej (D) wejdą na swoją trybunę kołowrotem od ul. Sportowej.

Posiadacze kart VIP (z trybuny północnej (D)) i SuperVIP (z trybuny honorowej (E)) będą wchodzić za okazaniem swojej karty przez wejście od ul. Sportowej na trybunę północną (D).

Bramy stadionu zostaną otwarte już na 75 minut przed rozpoczęciem meczu, czyli o godz. 13:45, by umożliwić każdemu wejście na czas zgodnie z wytycznymi.

Bilety

Ze względów sanitarnych, nie ma możliwości zakupu biletu w kasie na stadionie oraz w siedzibie klubu – ani w przedsprzedaży, ani w dniu meczu. Sprzedaż biletów jednorazowych na mecz ze Stalą prowadzona jest od piątku tylko przez stronę bilet.gksbelchatow.com

Do wolnej sprzedaży przeznaczono 300 biletów tylko na trybunę południową (B), w tym balkon, w cenach:

NORMALNY 20 zł
ULGOWY 15 zł
DZIECIĘCY 5 zł

Specjalne zasady na stadionie

Mecze z udziałem kibiców w warunkach pandemii odbywać się będą w ściśle wyznaczonym rygorze sanitarnym. W drodze na swoje miejsce kibic jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa (maseczka powinna być ściągnięta po zajęciu miejsca siedzącego). Kibice zobowiązani są utrzymywać pomiędzy sobą odległość 2 m również podczas przemieszczania się na terenie obiektu. Maksymalna liczba osób przebywających w toaletach zostanie ograniczona do liczby kabin toaletowych. Zabronione będzie wnoszenie bagażu podręcznego i nie będą udostępniane punkty depozytowe. Kibice muszą siedzieć w odstępach, na oznaczonych miejscach.

Informujemy także, że uczestnictwo w meczu w charakterze widza odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji widza w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na stadionie, w tym w oparciu o zrzeczenie się ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatora meczu. Na stadion nie będą wpuszczane osoby z wyraźnymi objawami choroby. Apelujemy o rozsądek i przemyślane decyzje o obecności na stadionie w trosce o zdrowie własne i innych.