Szybka reakcja klubu na zarzuty inwestora. Oświadczenie zarządu

#gksnigdyniezginie
#gksnigdyniezginie

Zarząd GKS-u Bełchatów postanowił odnieść się do zarzutów tajemniczego Inwestora i rzekomych zaniedbań negocjacji ze strony klubu. Poniżej publikujemy treść oświadczenia Zarządu GKS „Bełchatów” S.A. „Można odnieść wrażenie, że trudna sytuacja, w jakiej od pewnego czasu znajduje się GKS „Bełchatów” S.A. jest wykorzystywana do działań, których intencje nie są do końca klarowne” – czytamy w komunikacie klubu.

Treść oświadczenia:

W odniesieniu do przesłanego do mediów oświadczenia Kancelarii Prawnej Simiński&Szymanek występującej w imieniu potencjalnego nabywcy mniejszościowego pakietu akcji GKS „Bełchatów” S.A, Zarząd Spółki informuje, co następuje:

W kwietniu br. po skierowaniu przez mniejszościowego właściciela akcji klubu, czyli Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. prośby o przekazanie dokumentów finansowych, niezwłocznie przekazano je w wymaganym zakresie do BKPPT.

Pod koniec kwietnia wpłynęła kolejna prośba o przygotowanie znacznie poszerzonej informacji, o którą do BKPPT zwróciła się kancelaria reprezentująca nieznanego inwestora. Prośba ta nie zawierała żadnego terminu na realizację.

Z powodu bardzo szczegółowego zakresu i materii informacji, o których przekazanie wnosiła strona reprezentująca prawdopodobnego inwestora, należało zachować daleko idącą ostrożność, mając na uwadze dobro Spółki i dokonać szerszej konsultacji ze wszystkimi organami władz GKS „Bełchatów” S.A. oraz sponsorem strategicznym, ponieważ część tematyki dotyczyła kwestii objętych tajemnicą handlową, do dochowania której Spółka jest zobowiązana przepisami prawa jak i zawartymi umowami. BKPPT w swojej prośbie nie nadał rygoru pilnego wykonania, a w ocenie Zarządu Klubu część wymaganych informacji, pomimo klauzuli poufności, nie powinna być przekazywana podmiotom czy osobom niezwiązanym ze Spółką. Do tego, w ocenie Zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich organów właścicielskich i sponsora strategicznego.
Można odnieść wrażenie, że trudna sytuacja, w jakiej od pewnego czasu znajduje się GKS „Bełchatów” S.A. jest wykorzystywana do działań, których intencje nie są do końca klarowne.

GKS „Bełchatów” S.A. informuje jednocześnie, że trwają rozmowy w celu ustalenia terminu spotkania z udziałem właścicieli Spółki, sponsora strategicznego oraz władz samorządowych w sprawie przyszłości Klubu.